Online platform 'Ons Brabant Fietst'

Factor Tachtig ontwikkelde in samenwerking met de NHTV en Provincie Noord-Brabant een concept voor een fietsmarketingtool. In het kader van het actieprogramma ‘ Fiets in de Versnelling’ van de provincie Noord-Brabant stelden we onszelf de vraag: Hoe kunnen we, met behulp van een initieel geopperde online tool, het fietsgebruik in Brabant stimuleren en bijdragen aan leefbaarheid, gezondheid en bereikbaarheid?

Een online concept, voor en door de (Brabantse) fietser

Startpunt was de ontwikkeling van het concept achter een online platform waarin de vele reeds aanwezige initiatieven op fietsgebied in Noord-Brabant ontsloten en gekoppeld kunnen worden. Denk hierbij, ter indicatie, aan initiatieven als de Fietsplanner Zuid App, het initiatief B-Riders, de fiets2day website, en de realisatie van ‘groene oplaadpunten’. Maar ook het faciliteren van kennisdeling tussen gemeenten met betrekking tot het fietsbeleid en andere voor gemeenten, ondernemer en fietser interessante informatie.

De basis voor een platform

Factor Tachtig creëerde de basis voor een platform, legde verbanden tussen bestaande - non-commerciële en commerciële - initiatieven en bood advies over hoe de diverse informatie zo optimaal mogelijk te ontsluiten.

Hierbij werd het door de NHTV en de Provincie geschetste nevendoel - in 2020 van Brabant dé fietsprovincie van Nederland te maken - niet uit het oog verloren.

Van blauwdruk tot vormgeving

Gezien het groot belang om de diverse betrokkenen in een vroeg stadium te enthousiasmeren en de nodige awareness te creëren werd het concept door ons zichtbaar gemaakt in een laagdrempelige presentatie en een set ‘blauwdrukken’. Hierin werden informatiestromen en functionaliteit beknopt inzichtelijk gemaakt, de meest optimale contentindeling uitgewerkt en het geheel grafisch tot leven gebracht in meerdere screens. Het samengestelde pakket boodt de NHTV en de Provincie Noord-Brabant een leidraad in de daadwerkelijke uitrol van dit online concept.

Live-gang en doorontwikkeling

In navolging zag medio mei 2014 een eerste beta-versie het levenslicht: www.onsbrabantfietst.nl. Informatie rondom de onderwerpen 'fiets' en 'Brabant', door diverse externe bronnen aangelevert, komt hier samen. De website kreeg daarbij een overzichtelijk en aantrekkelijke opzet en maakt gebruik van de laatste 'responsive' technologie. Het resultaat is dat de website er op ieder scherm - computer, tablet en smartphone - goed uitziet en optimaal functioneert. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de doorontwikkeling van dit platform, meer later dit jaar!

Over Provincie Noord-Brabant en NHTV

De Provincie Noord-Brabant stáát voor Brabant en de Brabanders. In hun belang neemt de provinciale organisatie initiatieven om maatschappelijke vragen op te lossen. Die vragen liggen op het terrein van ruimte, economie, milieu, mobiliteit en cultuur.

NHTV internationaal hoger onderwijs Breda profileert zich als zelfstandige hoger onderwijsinstelling en richt zich op de ontwikkeling van de beroepspraktijk en op wetenschapsbeoefening in specialistische domeinen.