'.Info' Apothekers portal; Alliance Healthcare

Al enige jaren maakt Alliance Healthcare gebruik van haar online klantportaal. Op deze site kan de klantenkring van onder meer informatie over de ± 80.000 artikelen uit het assortiment terugvinden, businessinformatie achterhalen en bestellingen plaatsen. Ook kan men de logistiek daaromheen bekijken en eventuele retouren aanmelden. Een groot aantal van de in Nederland gevestigde apothekers, maar ook ziekenhuizen en GGD gaan medio 2009 gebruik maken van een zowel technisch als grafisch totaal vernieuwde portal. Dit digitale communicatieplatform brengt kwaliteit, service, vertrouwen, ondernemerschap en eenvoud nog verder samen.

Usability en vormgeving

Bij de start van dit project is een duidelijke structuur opgesteld en zijn de wensen en eisen in kaart gebracht. Aan de hand hiervan is met behulp van wireframes de usability uitgewerkt waarna de vormgeving als een logisch vervolg is toegevoegd. Hierbij lag de nadruk op de menselijke factor en de 'emotionele' toegankelijkheid. In het afrondend traject zijn onder meer de technische specificaties uitgewerkt in een 'guide book'. Alliance Healthcare draagt vervolgens op eigen verzoek zorg voor de uiteindelijke uitvoering inclusief de koppeling met de achterliggende systemen. Systeemloos, platform onafhankelijk en niet gebonden aan specifieke software.

Medio 2009 werd de '.info'-site voorgesteld aan de Alliance Healthcare klantenkring.

Over Alliance Healthcare

Alliance Healthcare is een farmaceutische groothandel die dagelijks binnen korte tijd alle geneesmiddelen kan leveren aan apotheekhoudenden in Nederland. Alliance Healthcare levert aan verschillende apotheekhoudenden: de extramurale markt (openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen), de intramurale markt (ziekenhuizen, verpleeghuizen en instellingen voor reizigersvaccinatie) en de transmurale markt (poliklinische apotheken).

This site is in Dutch. English?