Webdesign ZLTO

Bij (internationaal) projecten met verschillende stakeholders spelen communicatieve websites zo mogelijk een nóg belangrijkere rol dan gebruikelijk. Voor ZLTO - vereniging voor ondernemers in de groene ruimte - is Factor Tachtig hét aanspreekpunt voor vragen rondom webdesign en -ontwikkeling. Naast doorlopende ontwikkeling van uiteenlopende projectwebsites hebben we ook het (2016) redesign voor de ZLTO-eigen website verzorgd.

Projecten

Bij het merendeel van de door ZLTO geinitieerde en gecoordineerde projecten is communicatie richting stakeholders het uitgangspunt. Diverse lokale en Europese projecten hebben zelfs een ‘communicatie-plicht’ richting de verschillende stakeholders. Voor ZLTO zijn wij het vaste aanspreekpunt om de websites - de spil in deze communicatie - te ontwikkelen voor diverse projecten. Ieder met een eigen doel, doelgroep en een aansluitende of juist eigen vormgeving. Zo hebben we onder andere het webdesign verzorgd voor Eurodairy - een pan-Europees netwerk voor zuivelboeren - en het AgriFoodTech platform.

Advies

Aangezien wij het aloude gezegde ‘u vraagt wij draaien’ liever opvatten als ‘u vraagt wij sturen bij,’ voorzien wij ZLTO ook van advies op zowel grafisch als communicatief vlak. Denk daarbij aan vragen rondom huisstijl, merkgebruik, zoekmachine optimalisatie, nieuwsbrieven, etc. Dit doen we niet alleen om zelf scherp te blijven, maar ook omdat ZLTO van ons verwacht dat we meedenken en het beste eruit te halen.

ZLTO-eigen website

Ook de eigen website zlto.nl was toe aan een update. Het backend is een zwaar CMS, gekoppeld aan het ledensysteem. De vormgeving moest fris en eigentijds opgezet worden en de organisatiecultuur van ZLTO weerspiegelen. Aan ons de uitdaging om dat binnen de gegeven inhoudelijke en technische kaders te realiseren.

Over ZLTO

ZLTO is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland vertegenwoordigen wij 15.000 leden, die wij ondersteunen bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij.

This site is in Dutch. English?